Pronájem základny
Cena pronájmu
- Při pronájmu základny se platí poplatek za osobu na noc a spotřebovaná elektřina.
- Cena za osobu na noc: 90 Kč/noc (pro členy TJ - 65 Kč/noc)
  Děti: Do 3 let(včetně) zdarma | do 6 let(včetně) 50 procent z ceny | 7 a více let plná cena.
- Elektřina: Vysoký (denní) tarif: 6 Kč za 1 kWh | Nizký (noční) tarif 3 Kč za 1 kWh

Pobyt na základně
- Každý je povinen prostudovat a dodržovat řád základny. V případě vážného porušení může být pobyt předčasně ukončen, popřípadě zakázán vstup na základnu.
- Ihned po příjezdu zkontrolovat základnu a nahlásit případné závady nebo poruchy správci základny.
- Zodpovědná osoba na konci pobytu odevzdává vyplněný protokol správci základny.
- Předávání základny probíhá za přítomnosti správce základny (nebo pověřené osoby). Poplatek za každé předání/převzetí základny činí 300 Kč.

Jak si pronajmout základnu
- V případě zájmu o pronájem základny kontaktuje správce základny (viz kontakty)
- Dříve než budete správce kontaktovat, můžete si zkontrolovat kalendáře obsazení základny (viz kalendář).
- V případě že máte zájem o již obsazený termín, můžete kontaktovat správce, který vás bude o uvolnění termínu informovat.

Provozní řád základny
Před příjezdem prostudujte řád základny - ZDE

Poslední aktualizace: 7.10.2013 | Administrator stránek: Roman Stejskal [chocotux@gmail.com]